درباره ما

رایان راک تهران، که ازسال 1385 در زمینه کاری قفسه فلزی همراه با 15 پرسنل فعالیت خود را شروع نموده و با پیشرفت کاری خود مجموعه را از 15 پرسنل به 700 پرسنل رسانده و درچند بخش ارتقاء داده است. این مجموعه در چند نوع جنس از همین محصول فعالیت دارد.

تماس با ما